Автомобил на лизинг

Автомобил на лизинг

Когато се сдобивате с автомобил постедством лизинг, лизинговата компания е неин собственик до погасяването на всички лизингови вноски. Също така нямате право да го продавате в този период.При невъзможност на изплщането им собствеността остава на лизинговата компания.
Максималният лизингов период е 6 години, средният е 3-4 години. Ако изтеглите лизинг на автомобил вашето ползване се ограничава единствено до ползването му като превозно средство, като освен закупуването  му се включва и оборудването му.
При теглене на лизинг за кола имате възможност срещу определена такса да прекратите сключеното споразумение по взаимно съгласие.
При лизинг ма автомобил, собствеността служи за обезщетение, цената на заема е по-малка в сравнение с цената на кредита за кола, защото там не съществува обезпечение.
Лизингите са два вида- финансов и оперативен. При финансовият в края на лизинговия период ставате собственик, а при оперативния може да го върнете или да го замените с друг.