Банкови кредити

Банкови кредити
Банковият кредит има своите положителни и отрицателни страни.

Финансирането чрез заем от банка има следните основни предимства:

По-евтин източник на капитал- вие печелите от факта, че придобиването на активи, купени благодарение на получените назаем средства, ви излиза доста по-евтино, отколкото използването на лични, т.е. на фирмата средства.

Висока степен на организираност и яснота- допринася за подобряването и разширяването на дейността на съответната корпоративна структура, намаляването на нейните разходи и по-лесното осъществяване на инвестиционни проекти.

Банковите кредити са бързи- ако имате необходимата документация, може да получите кредитно финансиране за около час, като разбира се, това зависи от вида и сумата на искания заем.

Изграждане на добри връзки с банката- В случай че фирмата е била клиент на конкретна банка от години, то самата кредитна институция може да предложи отпускането на заем при специални условия.

Достъпност на банковото финансиране- В даден момент ръководството на компанията може да избере конкретна банка по редица фактори – размер на лихвата, съпътстващи такси, условия за получаване и др.

Запазване на пълния контрол върху бизнеса - При банковия кредит контролът остава в ръцете на ръководството на компанията. Това е така, защото кредитната институция всъщност се интересува от погасяването на заема в срок и от получаването на лихвените плащания.

Финансиране на оборотния капитал - При управлението на оборотния капитал компанията трябва да определи оптималното равнище на всеки един от текущите активи, а след това да се избере най-подходящия източник на финансиране.

Данъчен ефект от лихвените плащания по кредита

Лихвата, която плаща фирмата, намалява корпоративния данък. Разходите за лихви в България се отчитат като финансови разходи. В резултат на това се постига данъчен ефект. Ползата на компанията е в това, че размерът на лихвените плащания е равен на данъка, който фирмата не плаща.