Ипотечен кредитен калкулатор

Ипотечен кредитен калкулатор

Ипотечният кредитен калкулатор изчислява общите разходи по кредита, който клиента планува да заеме. С негова помощ може да се прецени оптималният му размер спрямо доходите на кредитополучателя. Определя месечната вноска според срока, за който клиента иска да изплати сумата.
Ипотечният кредитен калкулатор съществува под формата на прост  и сложен.
Простият е удачен, когато се стартира даден проект. Той дава една обща представа за разходите и цената на кредита. Негов недостатък е, че не изчислява различни видове такси, натоварващи сумата за изплащане.
Той има ограничения при нестандартна честота на вноските, плаващ лихвен процент, кредитни карти и лизинг. С тези ограничения успешно се справят сложните ипотечни кредитни калкулатори . Те са особено полезни, когато клиента иска да анализира конкретна оферта или да разбере параметрите и изчисленията. Чрез него може да бъдат сравнявани и оферти предлагани от различни институции.