Недвижим имот чрез ипотека

Недвижим имот чрез ипотека

Във времена на световна COVID криза, в която годишното обезценяване на парите достига рекордни стойности от над 5%, как да запазим парите си? Това е въпрос, който всеки си задава. В какво да ги инвестираме, за да не загубят стойността си. Инвестицията в недвижим имот е най-подходящото решение, защото цените на имотите растят с темопвете на инфлацията. Дори и с минимално самоучастие лесно можете да вземете ипотечен кредит  и да инвестирате в закупуването на имот, което ще гарантира , че парите ви няма да се обезценят.