Нови изисквания от банковите институции относно ипотечните кредити

Нови изисквания от банковите институции относно ипотечните кредити

Нови изисквания от банковите институции относно ипотечните кредити

Най-голямата по активи американска банка JPMorgan Chase ще завиши изискванията за отдаване на ипотечни кредити с цел да намали рисковете. Решението влиза в сила от вторник и е провокирано предимно от несигурната икономическа обстановка предвид разпространението на коронавируса, съобщава Reuters. Новите кредитни стандарти няма да се прилагат за съществуващите близо 4 млн. клиенти на банката, които имат ипотеки, както и за кредитополучателите с ниски и средни доходи, които отговарят на условията за продукта DreaMaker.