Партньори                          


ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС

    ЗАЛОЖНА КЪЩА "ЕВРОКОМЕРС" е дружество, регистрирано през 2001 г.  в Агенцията по вписванията като заложна къща . В момента има офиси и магазини в София, Пловдив , Пазарджик, Хасково. Занимава се с  потребителското финансиране, осигуряване на алтернативен източник на кредити за физически лица и за малките и средни предприятия срещу залог на вещи , движимо имущество - коли, машини и др. 
ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОГРУП

    Заложна къща "Еврогруп" е дружество регистрирано през 2006 г в Агенцията по вписванията като заложна къща . В момента има офиси и магазини в София, Пловдив , Пазарджик,  Самоков, Стара Загора. Занимава се с  потребителското финансиране, осигуряване на алтернативен източник на кредити за физически лица и за малките и средни предприятия срещу залог на вещи , движимо имущество - коли, машини и др.