Въпроси за ипотечни кредити

По какъв начин се плащат вноските по заема?

  Всеки месец Вие ще плащате съответната част от лихвата по заема, като главницата е дължима в края на периода.


Къде се плащат вноските?

  Основно по банков път в избрана от Вас банка.


В каква валута може да бъде отпуснат кредитът?

  Бихме могли да се съобразим с желаната от Вас валута в зависимост от Вашия бизнес или предложеното обезпечение.


Какъв е максималният и минимален срок на погасяване?

  От 1 месец до 5 години.


Какво може да бъде обезпечението?

  Движимо и недвижимо имущество.


Има ли допълнителни такси по обслужването и във връзка с усвояването на заема?

  В случай, че сте одобрени, Вие не дължите еднократна такса  за обработка на Вашите документи и оценка на предложеното от Вас обезпечение.


Как става проверката и оценяването на обезпечението?

  Служител на фирмата ще извърши оглед и ще Ви уведоми за документите, необходими за точно определяне стойността на имуществото Ви.


Може ли да се погаси предсрочно и трябва ли да се плати цялата лихва в такъв случай?

  Заемът Ви може да бъде погасен предсрочно . Лихвата, която дължите е на месечна база за последния започнат месец, през който сте разполагали с парите.


Необходим ли е безсрочен трудов договор?

  Не е необходим. Това, което ни интересува е реалният доход, с който разполагате и предложеното обезпечение.


Мога ли да получа заем срещу запис на заповед?

  Не предлагаме заем срещу търговски полици, в т.ч. запис на заповед.


Изискват ли се предварителни такси за разглеждане на документите ми?

  Не, няма такса за разглеждане на искането - проверка на имотите и собственоста .


Промоция за 2019 г


Всеки бъдещ клиент на Кредитна къща "Еврокомерс" сключил договор за ипотечен кредит ,  ще получи отстъпка от лихвата по отпуснатия ипотечен кредит за 3 месеца.Задайте въпрос