За нас

Кредитна къща "Еврокомерс" ЕООД е  дружество, учредено през 2010 г. Финансирането е осигурено от уставния капитал, внесен от акционерите.

Предмет на дейност - предоставяне на кредити на физически и юридически лица за всякакви цели при опростена процедура.

Мисия на компанията

Кредитна къща Еврокомерс е в услуга на:
- Собствениците на малки фирми, които имат нужда от финансиране за оборотни средства или за разширяване на бизнеса си;
- Всички предприемчиви хора с идеи за развитие на собствен бизнес ;
- Физически и юридически лица които, не покриват необходимите критерии за получаване на банков кредит.

Как работим ние

Отговаряме на вашето запитване до края на работния ден.
Може да Ви отпуснем кредит за 3 дни, ако имате всички необходими документи
Вие можете лесно да изчислите своите разходи по кредита,
защото ние нямаме скрити такси и комисионни


Кредитна къща Еврокомерс ЕООД е коректен партньор стриктно спазващ сключените договори и споразумения.


През 2010 год. Българската Народна Банка вписа „Кредитна къща Еврокомерс ЕООД ” в Регистъра си под № BGR00209 като Финансова Институция по чл.3, ал.2 от Закона за Кредитните Институции.   

виж лиценза


Регистрации  

Дружеството е регистрирано по Закона за защита на личните данни под № 294450