Най-ниска лихва за ипотечен кредит

Най-ниска лихва за ипотечен кредит

Най-ниска лихва за ипотечен кредит

Ипотечен кредит е този заем, който е обезпечен с недвижимо имущество.
Стойността на тези кредити е голяма, а погасяването им обикновено продължава дълго, до 35 години.
Лихвите по ипотечни кредити са фиксирани или плаващи. Фиксираната е с малко по- висока стойност, но при рязко покачване на лихвите е по- сигурна. Тъй като банките не могат да направят дългосрочни прогнози, обикновено срокът е 10 години.
Офертите, които могат да направят банките и небанковите финансови институции са различни за всеки клиент. Оптимално решение при търсене на ипотечен кредит с най- добри условия  е да се съпоставят всички предложения на институциите, като се използва жилищен кредитен калкулатор и кредитен консултант.
Еврокомерс предлага консултации на нашите клиенти, за да изберат ипотечен кредит с най- ниска възможна лихва.