Ръст на ипотечните кредити през 2021г.

Ръст на ипотечните кредити през 2021г.

Ръст на ипотечните кредити през 2021г.

Усложнената епидемиологична обстановка, обратно на очакванията  не доведе до спад в ипотечното кредитиране. Напротив ръст в ипотечните кредити  имаше и през 2020г.  и сега през 2021. За тази година  анализатори очакват ръст от 10% в сравнение с изминалата 2021г.. Високите цени на имотите не намаляват сделките. Много от закупените жилища са с цел инвестиция.  Оказва се, че делът на отпуснатите ипотечни кредити от небанкови финансови компании расте заради облекчената процедура по усвояване на ипотеката, намаляване на лихвения процент, както и възможността за закупуване на имот без самоучастие.